شبکه اجتماعی پاتوق دوستی - پاتوقی برای شما !

نمایش زنده

نمایش زنده

در صفحه نمایش زنده می توانید ارسال های تمامی اعضای سایت را بدونه وقفه و به صورت اتوماتیک مشاهده کنید .

گروه ها

گروه ها

در سایت ما هر یک از اعضا می توانند برای خود گروه ایجاد کنند و سپس به عضو گیری بپردازند و همچنین به محبوب کردن سایت خود بپردازند.

نسخه موبایل

نسخه موبایل

نسخه موبایل سایت پاتوق دوستی برای نمایش به وسیله موبایل به دو صورت نمایش ساده و نمایش برای گوش های تاچ محیا شده است .

آخرین ارسال ها

Ξ سپیــده Ξ (✿◠‿◠)
كلامي با خدآي ها

هر كس خدآيش را به گونه اي صدآ ميزند
هر كس به شيوه ي בركي كه از خـدايش בآرב با او حرف ميزنـد
گآهي حتي בر خلوتماטּ هم با خـدايماטּ رو راست نيستيم
نميـدانم چگونه بآ تو حرف بزنم كه صـداقت و حياي كلآم را به جاي آورבه باشم؟

خـدآي من تويي به نوعي متفآوت
مرآ با هر شناختي كه از من בآري בر خوבت بپذير
خوבت به من پنآه بـده
آבم ها بماننـد براي خوבشآטּ
به من بيآموز گذشت رآ
ايثآر را
בانآيي را
به من يآב بـده نكرבטּ به شعور בيگرآטּ را
به من بگو چگونه ناملآيمات زنـدگي از ياבم نبرב كه انسآنم
به معنآي زيباي نآمش

معبوבا به من نشآטּ بـده בنيآ آטּ قـدر ها هم خآكستري نيست

خـدايا مرآ به خوבم نسپآر
آرامشي كه خوב בر برآبر انسانهآي فراموشكآرت בآري را
به من نيز انتقآل بـده
تو هم چوטּ من به پشت سر نگآه كن
چه قـدر خستگي جآ مانـده برآي من و تو
توخـدآي مني پس بمآטּ برايم

نكن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ{-35-}

1393/06/12

══════ ೋღ spiid ღೋ ══════

behnamm
behnamm
شب خوش

ترانه
ترانه
روزگاری جاده ای بودم غرق تردد
جاده ای که از رفت و آمد لحظه ای خالی نمی شد
من که بسیار غریبان را به آبادی رساندم
عاقبت خود ماندم و ویرانه و تنهایی خود
{-31-}{-31-}{-31-}{-31-}{-31-}{-31-}{-31-}{-31-}{-31-}{-31-}{-31-}

ترانه
ترانه
هیچ کس ویرانیم را حس نکرد
وسعت تنهائیم را حس نکرد
در میان خنده های تلخ من
گریه پنهانیم را حس نکرد
در هجوم لحظه های بی کسی
درد بی کس ماندنم را حس نکرد
آن که با آغاز من مانوس بود
لحظه پایانیم را حس نکرد{-31-}{-31-}{-31-}{-31-}{-31-}

ALI FAR VE HAR  بهشهری ریکا
ALI FAR VE HAR بهشهری ریکا
[لینک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

ALI FAR VE HAR  بهشهری ریکا
ALI FAR VE HAR بهشهری ریکا
[لینک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

ALI FAR VE HAR  بهشهری ریکا
ALI FAR VE HAR بهشهری ریکا
[لینک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

ترانه
ترانه
در دفتر خاطراتم نوشتم : عشق زیباست
معلم دفتر را دید و گفت : این رویاست !
گفتم : معلم تو از عشق چیزی میدانی ؟
گفت : در عالم عشق ، عاشق همیشه تنهاست

ALI FAR VE HAR  بهشهری ریکا
ALI FAR VE HAR بهشهری ریکا
اینایی که می گن پول خوشبختی نمیاره
آقا بیاید و منو بدبخت کنید
اینقدر بهم پول بدید تا به خاک سیاه بشینم
نامردم اگه اعتراضی کنم :|

ALI FAR VE HAR  بهشهری ریکا
ALI FAR VE HAR بهشهری ریکا
[لینک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

ترانه
ترانه
می دونست دلم اسیره ولی رفت / می دونست گریه ام می گیره ولی رفت
می دونست تنهایی سخته ، می دونست / می تونست باهام بمونه ، نتونست
می دونست دلم شکسته ولی رفت / غم اون تو دل نشسته ولی رفت

ALI FAR VE HAR  بهشهری ریکا
ALI FAR VE HAR بهشهری ریکا
[لینک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

ترانه
ترانه
من و یک لحظه جدایی ؟ نتوانم !!! بی تو من زنده نمانم
.

ALI FAR VE HAR  بهشهری ریکا
ALI FAR VE HAR بهشهری ریکا
[لینک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

ALI FAR VE HAR  بهشهری ریکا
ALI FAR VE HAR بهشهری ریکا
[لینک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

کاربران فعال

http://patoghedoosti.ir/niusha http://patoghedoosti.ir/MOTO http://patoghedoosti.ir/DARIUSH774 http://patoghedoosti.ir/Edward http://patoghedoosti.ir/13571357 http://patoghedoosti.ir/yasna http://patoghedoosti.ir/spiid http://patoghedoosti.ir/felfel http://patoghedoosti.ir/alifarvehar

آمار سایت

 • کل ارسال ها : 8228784
 • تعداد گروه ها : 263
 • تعداد نظرات : 4802
 • کل بازدید ها : 346601
 • جدیدترین عضو : tractoraz